Karta Stałego Klienta

pralniaok karta stałego klienta

KARTA STAŁEGO KLIENTA uprawnia do korzystania z programu lojalnościowego PROMOCJA OK skierowanego do klientów PRALNIA OK.

 1. Do otrzymania KARTY STAŁEGO KLIENTA uprawniona jest każda osoba, która dokona trzykrotnego zakupu usług na kwotę co najmniej 25 zł w trakcie jednej wizyty lub jednorazowego zakupu na kwotę powyżej 150 zł.
 2. KARTA STAŁEGO KLIENTA daje jej użytkownikowi prawo do rabatu w wysokości 10% na usługi świadczone przez PRALNIA OK z wyłączeniem:
  – prania odzieży skórzanej
  – prania bielizny pościelowej i stołowej
  – prania dywanów
  – usługi maglowania
 3. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie KARTY STAŁEGO KLIENTA.
 4. Rabaty i promocje skierowane do użytkownika KARTY STAŁEGO KLIENTA nie sumują się z promocjami i rabatami okazjonalnymi.
 5. Wystawcą i właścicielem KARTY STAŁEGO KLIENTA jest PRALNIA OK.
 6. PRALNIA OK zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i benefitów przysługujących uczestnikom programu PROMOCJA OK z chwilą jego ogłoszenia i opublikowania na www.pralniaOK.pl
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014.